Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar? pdf

 Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar? pdf

Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?

  • Siffra: 895811925229535
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 3258)
  • Paperback : 136 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Frivilliga och äldre?
Många äldre är i högsta grad aktiva medborgare, inte bara mottagare av vård och omsorg. Även engagemang i ideella organisationer är vanligt, också i internationell jämförelse. Vid sidan av frivilliginsatser i organiserad och oorganiserad form, finns insatser som bestås av anhöriga, yngre och äldre, totalt sett större än all offentlig omsorg sammantagen. Ofta överlappar olika slag av hjälp och omsorg. Många insatser av frivilliga och anhöriga är "små", vilket ingalunda betyder att de är oviktiga - de kan vara helt avgörande. Fakta och exempel ges i denna skrift av två forskare med sinne för vardagslivets vanlighet. De tar också upp viktiga frågor för den framtida äldreomsorgen.

Magnus Jegermalm
Docent, Enheten för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola, & Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping

Gerdt Sundström
Professor emeritus, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping

Relaterade böcker