uppkopplad Hållbar utveckling epub, pdf

uppkopplad Hållbar utveckling epub, pdf

Hållbar utveckling

  • Siffra: 649024206225506
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.3/5 (Votes: 4254)
  • Paperback : 149 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Hållbar utveckling -Livskvalitet,beteende,teknik har en bred ansats där social,ekologisk och ekonomisk kunskap tillsammans ger läsaren förutsättningar att förstå och problematisera kring ämnet.Ansatsen leder även fram till ett antal lösningsstrategier vilka presenteras i boken.

Bokens struktur utgår från fyra delar.Den första delen diskuterar livs-kvalitet och ger läsaren verktyg att själv sätta ord på innebörden av livskvalitet.Den andra delen redogör för begrepp och modeller inom de ekonomiska,ekologiska och sociologiska disciplinerna.Bokens tredje del belyser rationella val kopplat till hållbar utveckling.Den fjärde delen inriktas på lösningar och behandlar innovationer.Sammantaget ges en hel------täckande beskrivning av ämnet som både inspirerar och utmanar läsaren.Hållbar utveckling -Livskvalitet,beteende,teknik erbjuder en vid utblick över samhällets arbete med hållbarhetsfrågor och referensmaterialet till aktuell forskning är rikligt inom alla områden som berörs.Boken ger också strategier för och tips på hur du som individ kan tänka och bete dig för att bli mer hållbar.

I denna andra upplaga har ett avsnitt om systemtänkande och kritiskt tänkande tillkommit.Kapitlet om ekonomisk hållbarhet har kraftigt reviderats och boken har genomgående uppdaterats med fokus på såväl tekniska som andra lösningar som har bäring på hållbarhet.

Relaterade böcker